Go Chinese Education
โทร 093-695-5495
  • th
  • en
  • เรียนต่อจีน
  • เรียนต่อจีน
  • เรียนต่อจีน

เรียนต่อจีน

ยินดีต้อนรับ สำหรับการเรียนต่อจีน เมืองกวางโจว

Go Chinese Education เราคือ ตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รับนักเรียนไทย ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยที่โรงเรียนสอนภาษาจีนของเรา มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพ ความปลอดภัย เน้นการเรียนรู้พร้อมประสบการณ์

เกี่ยวกับเรา

Go Chinese Education (GCE)

เราได้เล็งเห็นว่าภาษาจีนมีความสำคัญเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมากและกำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับ The Affiliated Junior High School of South China Normal University ในปี 2018 เป็นตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยรับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

• โอกาสการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครูในชีวิตประจำวัน

• โอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเองในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น เพื่อน คุณครู สิ่งแวดล้อม ภาษา อาหาร

• โอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนผ่าการเรียนการสอนและกิจกรรมระหว่างเรียน

• โอกาสท่องเที่ยวเมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน

• โอกาสได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อเห็นสิ่งที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต

โครงการของเรา

คอร์สเรียนภาษาจีนและทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนอินเตอร์ 2019

เราได้เล็งเห็นว่าภาษาจีนมีความสำคัญเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมากและกำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับ The Affiliated Junior High School of South China Normal University ในปี 2018 เป็นตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยรับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

ดูรายละเอียด

โครงการเรียนต่อมัธยม 1-6 ที่ The Affiliated Junior High School

โรงเรียนมัธยม The Affiliated Junior High School of South China Normal University เปิดสอนในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย เป็นโรงเรียนกินนอนแบบอยู่ประจำ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและจีน ปรัชญาของโรงเรียน คือ "มุ่งเน้นศีลธรรมควบคู่กับการเรียนรู้ พัฒนารอบด้าน" การเรียนการสอนที่จะวางรากฐานที่มั่นคงให้กับนักเรียน

ดูรายละเอียด

ข่าวสารอัพเดท

ข่าวสาร 1

เราเป็นตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย รับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

ข่าวสาร 2

เราเป็นตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย รับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

ข่าวสาร 3

เราเป็นตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย รับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

รีวิวจากน้องๆ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

บริการของเรา

บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทางเราพร้อมที่จะจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษให้กับนักเรียนของเราและบุคคลทั่วไป

บริการจัดทำวีซ่าจีน ทำเรื่องยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน เชื่อถือได้ สะดวก รวดเร็วทันใจบริการรับ-ส่งถึงบ้าน (เขตกรุงเทพ)

บริการจัดทำประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ จัดทำกับบริษัทประกันชั้นนำ รับประกันคุ้มครองและคุ้มค่า

 

บริการรับแลกเงินหยวน รับแลกเงินหยวนมาตรฐานระดับสากล

บริการจัดทัวร์นำเที่ยว ดูงานประเทศจีนทางเราจัดหารถรับส่ง พร้อมไกด์ท้องถิ่นที่พูดภาษาจีน พาท่านเข้าชมงานเทรดแฟร์ต่างๆ

บริการจัดคอร์สเรียนซัมเมอร์ให้กับโรงเรียนต่างๆ สำหรับโรงเรียนที่สนใจให้ทางเรายินดีจัดคอร์สให้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน

บริการ
เรียนต่อประเทศจีน

เราคือตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

สอบถาม
เรียนภาษาที่จีน

เราคือตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

สอบถาม
ซัมเมอร์จีน 1 เดือน

เราคือตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รับนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

สอบถาม
เรียนภาษาจีน

โอกาสการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครูในชีวิตประจำวัน

สอบถาม
เรียนวัฒนธรรมจีน

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนผ่าการเรียนการสอนและกิจกรรมระหว่างเรียน

สอบถาม
ศึกษาต่อประเทศจีน

โอกาสการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครูในชีวิตประจำวัน

สอบถาม
ศึกษาต่อจีน

Go Chinese Education เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศจีน

สอบถาม
เรียนต่อเมืองจีน

โอกาสการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครูในชีวิตประจำวัน

สอบถาม
เรียนต่อจีนเมืองกวางโจว

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนผ่าการเรียนการสอนและกิจกรรมระหว่างเรียน

สอบถาม
ศึกษาต่อต่างประเทศ

โอกาสได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อเห็นสิ่งที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต

สอบถาม
คอร์สเรียนจีน

ศึกษาต่อจีน ณ เมือวกวางโจว เป็นโอกาสท่องเที่ยวเมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สอบถาม
สมัครเรียนต่อจีน

โอกาสได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อเห็นสิ่งที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต

สอบถาม
เรียนต่อจีนระยะสั้น

โอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเองในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น เพื่อน คุณครู ภาษา อาหาร

สอบถาม
เรียนซัมเมอร์จีน

โอกาสฝึกฝนพัฒนาตนเองในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น เพื่อน คุณครู ภาษา อาหาร

สอบถาม
ซัมเมอร์จีน

โอกาสได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อเห็นสิ่งที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต

สอบถาม
เรียนจีนระยะสั้น

ศึกษาต่อจีน ณ เมือวกวางโจว เป็นโอกาสท่องเที่ยวเมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สอบถาม
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนผ่าการเรียนการสอนและกิจกรรมระหว่างเรียน

สอบถาม
เรียนซัมเมอร์

โอกาสได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อเห็นสิ่งที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต

สอบถาม
เรียนต่อจีน

โอกาสการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครูในชีวิตประจำวัน

สอบถาม
เรียนซัมเมอร์ที่จีน

โอกาสการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนกับเพื่อน คุณครูในชีวิตประจำวัน

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
Go Chinese Education
ผู้ติดต่อ:
คุณชนัญชิดา ชุนเจริญ
ที่อยู่:
537/190 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยสาธุประดิษฐ์ 37 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
093-695-5495
อีเมล์:
gochineseeducation@gmail.com
ไลน์ไอดี: