Go Chinese Education
โทร 093-695-5494
  • en
  • th

ข่าวสาร 7


ข่าวสาร 7

ข่าวสารอัพเดท

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของน้อง Pitta ซึ่งเข้าศึกษาในระดับชั้น Grade 7 เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา การเรียนการสอนในชั้นจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เรียนร่วมกับเพื่อนคนจีน ในห้องนึงนักเรียนจะไม่เกิน 20 คน ทำให้น้อง ๆ มั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

** ทางโรงเรียนของเรามีคุณครูประจำชั้นคนจีนดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่คุณครูประจำวิชาทำการสอนค่ะ **