Go Chinese Education
โทร 093-695-5494
  • th
  • en

เรียนซัมเมอร์ภาษาจีนทีเมืองจีน กับเราดีอย่างไร


เรียนซัมเมอร์ภาษาจีนทีเมืองจีน กับเราดีอย่างไร

เรียนซัมเมอร์ภาษาจีนทีเมืองจีน กับเราดีอย่างไร

สำหรับน้องที่ตัดสินใจไปคอร์สซัมเมอร์ระยะสั้นกับทางเรานั้น ทางโรงเรียนจะจับคู่นักเรียนกับเด็กจีน เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนจีน

สอบถาม